Sjølund Vandværk blev, i dens nuværende udformning
opført i 1990

Vandværket leverer i dag vand til ca 470 forbrugere
fordelt mellem private, landbrug og erhverv

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Drikkevandskontrol Vandværket

Analyserapport 16. oktober 2012, rentvandsafgang

Analyse Resultat Enhed Min. Max
Hårdhed, total 12,7 H grader  5 30
Fysisk-kemisk Parameter                        
pH-værdi 7,50       7 8,5
Temperatur 9,3 gr. C          
Ledningsevne ved 25 gr. C 50 mS/m >30     
Turbiditet 0,13 FTU           
Farvetal-Pt 3,3  mgPt/l      5
Sensorisk undersøgelse                     
Farve Ingen                 
Klarhed Klar                 
Lugt Ingen lugt                
Smag Ingen                  
Anion                      
Chlorid 20 mg/l 1 250
Fluorid 0,23 mg/l      1,5
Nitrat <0,50      mg/l      50
Nitrit <0,005 mg/l      0,01
Sulfat 49 mg/l     250
Calcium 83 mg/l <200         
Magnesium 5,0 mg/l      50
Natrium 11,0 mg/l     175
Kalium 1,8 mg/l      10
Ammonium 0,049 mg/l      0,05
NVOC 0,78 mg/l      4
Jern 0,015 mg/l     0,1
Mangan 0,30 mg/l      0,02
Mikrobioligisk undersøgelse                        
Kimtal ved 22 gr.C 2 CFU/1ml      50
Kimtal ved 37 gr.C <1 CFU/1ml      5
E.coli <1 CFU/100 ml      0
Coliforme bakterier <1 CFU/100 ml      0