Sjølund Vandværk blev, i dens nuværende udformning
opført i 1990

Vandværket leverer i dag vand til ca 470 forbrugere
fordelt mellem private, landbrug og erhverv

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Drikkevandskontrol. Begrænset kontrol, Ledningsnet

Analyserapport 8. marts 2013, Silovej

Analyseparametre Resultat   Enhed    Min Max
Mikrobiologi
Coliforme bakt. 37 gr.C <1 MPN/100 ml    i.m. (*) i.m.
E-coli <1 MPN/100 ml    i.m. i.m.
Kimtal ved 22 gr.C 4 CFU/ml     200
Metaller                
Jern (Fe) 0,059 mg/l     0,2
Oplysninger fra prøvetager
Prøvens klarhed Klar
Prøvens farve Farveløs
Prøvens lugt Ingen
Prøvens smag Normal
Vandtemperatur 8,9 gr.C
pH 7,5 pH    7 8,5
Ledningsevne 51 mS/m
Iltindhold 8,7 mg/l    5