Sjølund Vandværk blev, i dens nuværende udformning
opført i 1990

Vandværket leverer i dag vand til ca 470 forbrugere
fordelt mellem private, landbrug og erhverv

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Drikkevandskontrol. Begrænset kontrol, Ledningsnet

Analyserapport 4. oktober 2012, Silovej

Analyseparametre Resultat   Enhed    Min Max  
Mikrobiologi
Coliforme bakt. 37 gr.C <1 MPN/100 ml    i.m. (*) i.m.
E-coli <1 MPN/100 ml    i.m. i.m.
Kimtal ved 22 gr.C 9 CFU/ml      200  
Metaller
Jern (Fe) 0,020 mg/l     0,02 
Nitrat <0,50 mg/l     50 
Total-P 0,013 mg/l  
Prøvens klarhed Klar
Prøvens farve Farveløs
Prøvens lugt Ingen
Prøvens smag Normal
Vandtemperatur 19,8 gr.C
pH 7,4 pH    7 8,5
Ledningsevne 48 mS/m
Iltindhold 7,2 mg/l    5